Idé och styling för Lovely Life, Himla AB och Ek PR – ihop med Louise Lemming

– Vintern 2016

Foto: Pernilla Ahlsén