TRADERA 

Idé och styling för Tradera på tema vintage – på uppdrag av Content Innovation

– våren 2015

Foto: Anna Malmberg